Προετοιμασία του οχήματός σας για τον έλεγχο του Κ.Τ.Ε.Ο

Στην Ladagroup αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του αυτοκινήτου σας μέσα από τον κατάλληλο έλεγχο, έτσι ώστε το όχημά σας να είναι έτοιμο να υποβληθεί σε οποιοδήποτε έλεγχο στα πλαίσια της διαδικασίας που ορίζει το εκάστοτε εγκεκριμένο κέντρο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Επίσης η Ladagroupσας παρέχει την δυνατότητα να μην αναλώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας στην διαδικασία  του ΚΤΕΟ καθώς αναλαμβάνουμε να περάσουμε εμείς το όχημά σας ΚΤΕΟ. Επικοινωνήστε με την εταιρία μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.